تویتر
فیسبوک
گوگل
یوتیوب
Rss
فدک عطیه  الهیقبل از بیان هر نکته و مطلبی لازم است توضیح مختصری در خصوص ماهیت و چیستی فدک بیان شود؛ فدک ی ...
دفعتاً خبر آمد که فدک از دست رفت و این برای شما بانوی من که تازه داغ غصب خلافت دیده بودید، کم غمی نبود. کارگزا ...

تمام حقوق محفوظ است.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah